Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi.

Cách 2: Thanh toán sau nhận hàng (COD), khách hàng kiểm hàng hàng hóa và thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng.

Cách 3: Chuyển khoản trước – khách hàng có thể chuyển khoản tiền qua thẻ ngân hàng cho chúng tôi rồi chúng tôi giao hàng theo hợp đồng hoặc thỏa thuận.

            Lưu ý: Đối với khách hàng buôn sĩ hoặc số lượng lớn, trực tiếp liên hệ với chúng tôi để có chính sách giá cả hợp lý.